Ordinační hodiny MUDr. Buse jsou až do konce července plně obsazeny.

Prosím využijte služeb lékařů, které si MUDr. Bus vybral do svého týmu.

Z důvodu přetížení tel. linek využijte prosím k žádosti o eRecept náš email recepce@gynbus.cz. Do emailu uveďte jméno, příjmení, rok narození a název léku.

Porodnictví

Komplexní prenatální péče v celém jejím rozsahu a genetické poradenství.

Genetické poradenství ve spolupráci se specializovaným centrem

O těhotné se stará tým lékařů – porodníků s vysokým stupněm odbornosti

Vybavení všech ordinací novými kvalitními UZ přístroj

Možnost kurzů laktační poradkyně a kurzů přípravy k porodu

Možnost UZ zobrazení plodu ve 3,4 D vizualizaci

Spolupráce s ÚM FTN Krč, ÚPMD, VFN Apolinář, FNKV, FN Motol, FN Bulovka, Nem.Příbram, Nem. Benešov aj.

Péče v průběhu těhotenství

Ke kontrolám těhotných klientek přistupujeme individuálně a vždy s maximální pečlivostí.

Co vás v průběhu těhotenství čeká se dočtete v našem článku.

Kontroly v těhotenské poradně plánujeme individuálně v intervalu 2 – 4 týdnů (vyšetření moče, hmotnosti, krevního tlaku, vaginální vyšetření, ev. UZ vaginální ke kontrole uzavřenosti hrdla děložního – tzv. cervikometrie). Snažíme se těhotné nadměrně nezatěžovat a ve většině případů stačí tyto měsíční kontroly.

Po 36. tt navštívíte Vámi vybranou porodnici, kde provedou předporodní vyšetření a připraví dokumentaci. V porodnici rozhodnou, zda další péče bude zajištěna jejich cestou, anebo Vás vrátí zpět do naší poradny. V takovém případě pak u nás probíhají týdenní kontroly až do 41. tt.

Ordinace je vybavena CTG (kardiotokografem) i UZ s možností měření průtoku krve pupečníkem.

Těhotným se v naší ordinaci věnuje tým porodních asistentek a lékařů s nejvyšším stupněm odborné atestace, kteří mají bohaté zkušenosti z porodních sálů, nemocniční péče i prenatálních ambulancí.