Co vás v průběhu těhotenství čeká

Vážené těhotné – budoucí maminky, jsme rádi, že jste se rozhodly navštěvovat naši prenatální ambulanci. Pomohli jsme již stovkám žen úspěšně zvládnout období těhotenství. Seznámíme Vás s tím, co Vás v průběhu těhotenství čeká.

Vývoj plodu a 1. odběry krve

Do 10. týdne těhotenství (dále tt) sledujeme vývoj plodu ultrazvukem. Po 10. tt přijdete na 1. těhotenské odběry krve, které budou po vyšetření u nás provedeny v laboratoři polikliniky. Vzhledem k vyšetření glykémie je nutné být nalačno. Nabíráme krevní obraz, krevní skupinu + Rh faktor + protilátky v krevní skupině, glykémii (hladina cukru v krvi), BWR (protilátky proti syfilis), HBsAg (protilátky proti žloutence typu B) a HIV 1,2 (protilátky proti HIV, toto vyšetření realizujeme s Vaším souhlasem). Současně Vám odebíráme krev pro 1. trimestrální screening. S výsledky vyšetření krví Vám v 11.–12. tt vystavíme těhotenskou průkazku. Odešleme Vás k praktickému lékaři a stomatologovi, informujeme o registraci k porodu v porodnici ve 14 + 0 tt a o plánování poporodní pediatrické péče. Časté jsou dotazy na toxoplasmosu (Toxoplasma gondii). TOXO není screeningovým odběrem hrazeným pojišťovnou. U nerizikových žen není toto vyšetření nutné, ohrožení plodu v těhotenství je výjimečné a vzniká jen při akutní infekci matky. Pokud ale o něj máte zájem, informujte nás ještě před 10. tt (před 1. odběry) a my jej za přímou úhradu zrealizujeme (cena vyšetření je 800 Kč). Stejně tak zdravotní pojišťovny nezařadily mezi screeningová vyšetření kontrolu funkce štítné žlázy. Pokud jste se s odchylnou funkcí šž léčila nebo z ní máte obavy, obraťte se na svého praktického lékaře nebo před 1. odběry informujte nás. My pak za přímou úhradu kontrolu funkce štítné žlázy (TSH,fT4) provedeme (cena vyšetření je 400 Kč).

1. trimestrální screening

V 8.tt se objednáte do specializovaného centra ProfiG2 MUDr.Miroslava Břešťáka (budeme Vás instruovat). V 10.–11. tt je v rámci 1. odběru nabrán krevní vzorek. Z něj jsou v certifikované laboratoři vyšetřeny specifické bílkoviny (PAPP A, beta HCG) a výsledek zaslán do ProfiG2. Ve 12.–14. tt v ProfiG2 bude proveden zevní, břišní UZ a spolu s výsledkem zaslaných krevních testů bude stanovena pravděpodobnost výskytu sledovaných chromozomálních vad plodu, dále určeno riziko preeklampsie a růstové retardace plodu v pozdějších fázích těhotenství. 1. screening není hrazen zdravotní pojišťovnou a jeho cena v ProfiG2 je 1700 Kč.

2. trimestrální screening

Je ultrazvukové vyšetření, které probíhá v 18.–22. tt. Provádí jej u nás zkušení lékaři a je hrazen zdravotní pojišťovnou, ale pouze v rozsahu odhalení těžších malformací plodu. Velmi doporučujeme ještě absolvování kontrolního superkonziliárního UZ vyšetření v centru ProfiG2 specializovaném na diagnostiku vrozených vývojových vad plodů. UZ v ProfiG2 zdravotní pojišťovna nehradí a stojí opět 1700 Kč.

oGTT – zátěžový test pro odhalení těhotenské cukrovky

Ve 24.–28. tt realizujeme oGTT (orální glukosově toleranční test) , což je zátěžový test k odhalení těhotenské cukrovky (gestační diabetes mellitus).

Postup dle Rh faktoru těhotné

Jste-li Rh pozitivní, očkování se Vás netýká. Máte-li v krevní skupině Rh faktor negativní, očkujeme Vás vakcínou anti-D. Pokud by bylo dítě po otci Rh pozitivní, u Vás by se proti Rh pozitivním krvinkám plodu tvořily protilátky, čemuž očkování zabrání. Bližší informace Vám podáme a na dalším postupu se domluvíme až před eventuální aplikací injekce. U Rh negativních žen je také možno odeslat otce dítěte na odběr KS + Rh faktoru (v laboratoři stojí vyšetření cca 200 Kč). Je-li Rh negativní, tak je očkování zbytečné, protože dítě bude také Rh negativní.

UZ 3.trimestru

Ve 28.–32. tt provedeme v naší ordinaci UZ kontrolu plodu.

2.odběry krve

Ve 28.–32. tt absolvujete v laboratoři 2. krevní odběry ze žíly (BWR, krevní obraz).

Kultivace GBS

Ve 36. tt realizujeme výtěr z pochvy k diagnostice přítomnosti Streptokoka skupiny B (Streptococcus agalactiae). Je-li pozitivní, pak Vám budou při porodu podána jednorázově antibiotika k ochraně plodu před tímto streptokokem.

Kontroly v těhotenské poradně plánujeme individuálně v intervalu 2–4 týdnů (vyšetření moče, hmotnosti, krevního tlaku, vaginální vyšetření, ev. UZ vaginální ke kontrole uzavřenosti hrdla děložního – tzv. cervikometrie). Snažíme se těhotné nadměrně nezatěžovat a ve většině případů stačí tyto měsíční kontroly.

Po 36. tt navštívíte Vámi vybranou porodnici, kde provedou předporodní vyšetření a připraví dokumentaci. V porodnici rozhodnou, zda další péče bude zajištěna jejich cestou, anebo Vás vrátí zpět do naší poradny. V takovém případě pak u nás probíhají týdenní kontroly až do 41. tt. Ordinace je vybavena CTG (kardiotokografem) i UZ s možností měření průtoku krve pupečníkem. Těhotným se v naší ordinaci věnuje tým porodních asistentek a lékařů s nejvyšším stupněm odborné atestace, kteří mají bohaté zkušenosti z porodních sálů, nemocniční péče i prenatálních ambulancí.

Těhotenství není nemoc, těhotenství má být radost. Proto jsme tu pro Vás, abyste se cítily bezpečně a mohly se těšit na narození Vašeho dítěte. Maminky z naší ordinace Vám potvrdí, že to lze.