Služby

Máme společný zájem a tím je Vaše zdraví.

Gynekologie

Poradenství a pravidelná gynekologická péče včetně prevence

Porodnictví

Komplexní prenatální péče v celém jejím rozsahu a genetické poradenství

Volitelné služby

Nadstandardní přístup s ročním předpllatným a odborně vedené kurzy

V rámci prevencí odhalujeme rizika nebo počáteční stádia onemocnění a v případě propuknutí nemoci navrhujeme nejvhodnější léčebný postup.

Odborně vedeme ženu těhotenstvím od jeho počátku až do doby předání do porodnice. Zároveň máme pro těhotné připraveny předporodní a laktační kurzy, které pomáhají nastávajícím maminkám získat konkrétní představu a tím i potřebný klid.

Poskytujeme ženám podporu i v nelehkých situacích, kdy nemohou otěhotnět, anebo těhotenství z neovlivnitelných důvodů nepokračuje.